Oct. 10th, 2016

mitrodont: (за канонічную)
Дорогія братія і сєстрьі!
Обсчєізвєстно, что с давніх врємьонъ на Расєє состояніє дєлъ можно бьіло опісать однімъ словомъ: "ВОРУЮТЪ!" Врємєна проходють, но нічєго нє мєняєтссо. Об томъ, какъ на Расєє сохраняютссо славньіє руССкіє традіціі можно прочітать подъ катомза сімволічєскую порцію стєкломоя )

Ящєтаю - єнто прєкрасно! На сімъ - прощаюсь!

*і нємєдлєнно вьіпілъ*

Profile

mitrodont: (Default)
mitrodont

November 2016

S M T W T F S
  123 45
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829 30   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 03:25 pm
Powered by Dreamwidth Studios